Sme profesionálna obchodná spoločnosť zameraná na predaj a distribúciu hutníckych polotovarov z farebných kovov.

Naša firma disponuje na Slovensku vlastnou sieťou predajných centier COLORMETAL a za dobu svojho pôsobenia
si vybudovala silné a prestížne postavenie na trhu.

Predstavitelia spoločnosti smerujú k vytvoreniu stabilnej distribučnej siete, ktorá ponúka špičkové služby, materiály
a predovšetkým férové partnerstvo pre zákazníkov, odberateľov i zamestnancov.

Takýto postoj firmy si vytvoril silné partnerské väzby, potvrdené dlhoročnou spoluprácou na ktorú sme hrdí.